เกี่ยวกับ

โมรีย์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส   โมรีย์แอดวานซ์เซอร์วิส  โมรีย์เซอร์วิสช็อป  โมรีย์ทัวร์   ในเครือโมรีย์  http://www.moreecom.com , http://www.moree5.com

ตั้งอยู่  เลขที่ 344 หมู่ 9 ตลาดดอนโมง  ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  40240 โทรศัพท์,โทรสาร  043-388253   มือถือ 085-0019937,081-9229599

เมลล์ toto@moree5.com ,  moreecom@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *